Mobil Säkerhet

Mer säker mobilitet, mindre krångel

Mobil säkerhet är skydd av ditt företagets data på alla era Mobila enheter. För att uppnå ett effektivt skydd krävs en Säkerhetspolicy för mobila enheter och ett verktyg som både implementerar och ser till att denna policy efterlevs.

EMM – Enterprise Mobility Management är människor, processer och teknik med fokus på att hantera företagets information på mobila enheter uppkopplade på nätverk, och andra mobila tjänster på eller utanför kontoret. Målet med EMM är att genom policys förenkla hanteringen av affärsdata på företaget- eller den anställdas egna mobila enheter.

EMM gör det möjligt för dig att övervaka och hantera alla mobila enheter, förenkla utrullningen av mobilitet samtidigt som du får insyn och kontroll över företagets information på dessa enheter. Användarna får en helhetslösning som ger säker tillgång till företagsinformation när som helst, var som helst, från vilken enhet som helst.


EMM, allt du behöver i ETT verktyg

EMM kombinerar nedanstående funktioner i EN plattform som hanterar alla typer av mobila enheter, nu och i framtiden.

Mobile Device Management (MDM)
Ger ett enkelt sätt att hantera alla dina smartphones och surfplattor, oavsett om du tillhandahåller företagets enheter, eller dina anställda tar med sig egna (BYOD). EMM hanterar dessa enheter från den första installationen och inskrivning, ända fram till avveckling.

Mobile Application Management (MAM)
Ge dina mobila användare alla appar de behöver för att göra sitt jobb. Tryck ut appar direkt till en användarnas enheter genom företagets egen App Store.

Mobile Content Management (MCM)
Aktivera produktiviteten på ett säkert sätt på mobila enheter genom att ge dina anställda har tillgång till den information som de behöver. Användarna förblir produktiva och kan samarbeta samtidigt som man kan lita på att alla företagets dokument är skyddade.

Mobile Email Management (MEM)
Ge dina användare åtkomst till företagets e-post på ett smidigt sätt, samtidigt som du har kontroll på e-postflödet för att säkerställa att enheten är säker.

Network Access Control (NAC)
Genom att blockera alla icke-kompatibla enheter från att ansluta till företagsnätverket via Wi-Fi och VPN, minskar risken för dataintrång.

Mobilen, hackarnas nya måltavla

Förr fanns företagets information på datorer som befann sig på jobbet eller hemma. Idag, tack vare den mobila revolutionen, har företagets information flyttat ut från kontoret och finns numera överallt på användarnas mobila enheter. Denna megatrend ger företagen många affärsfördelar i form av minskade kostnader, ökad produktivitet, effektivare samarbeten och snabbare tid till beslut.

Eftersom vi dessutom använder samma mobila enheter i jobbet som privat ställs helt andra krav på säkerheten.


Hoten mot mobila enheter ökar

Utan att ha implementerat mobil säkerhet utsätts både personalen, deras mobila enheter och företagets information för exponering av dagens växande hot. Mobilen är hackarnas nya måltavla eftersom vi använder samma mobila enheter i jobbet som privat, och företagen hänger inte med i den utvecklingen av dessa enheter.

Bara fyra av tio företag har en säkerhetspolicy och bara 31 procent har en säkerhetsprogramvara installerad enligt en färsk undersökning genomförd av IDG.


Hantera alla din Mobila enheter med enkelhet…

IT-avdelningen måste hantera och säkra smartphones, surplattor, bärbara datorer och stationära datorer. Alla dessa enheter hanteras vanligtvis med separata verktyg och det ökar komplexiteten och därmed risken.

För att möjliggöra BYOD med enkelhet och att se till att produktiviteten ökar behövs ETT verktyg som förvaltar och säkrar mobila enheter, innehåll och applikationer med en användarcentrerad metod. Administration sker från valfri plats på vilken enhet som helst med ett helt webbaserad konsol där du kan hantera alla de funktioner som krävs för säker mobilitet.

Att inte skydda företagets och personalens mobila enheter exponerar företagets information för stora risker.

Ökad rörlighet, mer säkerhet

Med EMM får du ETT system för Mobil säkerhet som ger användarna friheten att kommunicera och samarbeta med andra enheter, partners, applikationer och molnet samtidigt som man är helt säker. Automatisk kryptering av data mellan användare, applikationer och molnbaserade miljöer garanterar säkerheten och förhindrar dataförlust.

Genom en självbetjäningsportal, som är helt anpassningsbar för IT-administratören, blir det enkelt för användarna att själva anmäla sina enheter, hantera lösenord och enheter som förlorats eller blivit stulna.


Enklare hantering och minskade kostnader

En framtidssäker plattform som möjliggör informationsutbyte och framtida mobila enheter. Med ett modernt och effektivt användargränssnitt görs hantering av mobila enheter till en enkel uppgift som tar minimal tid. En till många distribution och sömlös integration med app-butiker säkrar företagets data på ett effektivt sätt. Hitta och åtgärda hot på några sekunder, frigör IT-administratörer tid till viktigare arbetsuppgifter.

Med stöd för en konsumtionsbaserad modell minskar kostnaderna samtidigt som en-per-användare licensiering kan IT-avdelningen hantera användarens alla mobila enheter utan att anstränga budgeten.

Med EMM kan du verkligen dra nytta av den mobila revolutionen samtidigt som användarna, deras enheter och företagets information skyddas.

Det är lätt att implementera Mobile Control

Våra tjänster och lösningar inom mobil säkerhet skapar en enklare, mer kostnadseffektiv och alltid fungerande rörlig arbetsplats.

Ta kontakt med oss så berätta vi mer om hur du med mobil säkerhet kan bygga bort alla hinder kring mobilitet så att du kan fokusera på affärsfördelarna.


Enklare kan det inte bli

Välj hur många användare du är och hur du vill installera Mobil säkerhet, resten hjälper vi dig med.

Licens

BYOD användare vill ha friheten att ha flera enheter för hemmabruk och på jobbet. Per användare licensiering passar dina multi-enhet-användare och får din budget att räcka längre. En användare = en licens, oavsett hur många enheter som de har.

Deploy

I molnet eller egen regi ger dig alternativ för en bekymmersfri lösning som passar dina behov. Installera på plats, eller använd Software as a Service (SaaS). Oavsett vad din kunskapsnivå är eller storleken på din IT-avdelning, har vi en metod som passar dig.


SEMINARUM


Mobilitet hjälper företag anta utmaningarna och skapa affärsfördelar

Vi ger dig insikt i hur Enterprise Mobility Management hjälper IT-avdelningen att inte bara hantera mobila enheter, utan också påtvingar de krav på säkerhet och efterlevnad som en säkerhetspolicy ställer. Till anmälan

VIDEOARTIKLAR


I takt med att hoten mot mobila enheter ökar är det dags att ta säkerheten för dessa enheter på allvar

Hackare riktar in sig allt mer på mobila enheter för att stjäla data så som e-post, kontakter, företagsdata Read more

Mobilitet minskar kostnaderna

Mobilitet ligger högt på dagordningen för företag eftersom mobilitet minskar kostnaderna samtidigt som Read more

Mobile Device Security: Vad ledande befattningshavare bör veta

Med nya Mobila enheter ökar kostnader för administration, risken för dataförlust och skadat rykte om de inte Read more

Mobilitet hjälper företag anta utmaningarna och skapa affärsfördelar

Mobilitet är inte längre ett hett nytt verktyg som skapar utmaningar – Den mobila revolutionen är över Read more

Hur möjliggör man ökad mobilitet samtidigt som man skyddar företagets data?

IT-avdelningen brottas med megatrenden mobilitet som skapar utmaningar kring hantering av mobila enheter och Read more

 Sophos Mobile Control

Sophos Mobile Control

Sophos Mobile Security

Sophos Mobile Security

Sophos Secure Workspace

Sophos Secure Workspace

 


Kontakt