10 tips till att sänka kostnaderna och skapa hållbara datacenter

AffärsutvecklingArtikel Hur kan du minska miljöpåverkan? Hur sänker du samtidigt kostnaderna? Och garanterar högsta möjliga prestanda i datacentret.

Här kommer 10 tips på hur du kan kombinera högsta möjliga prestanda med sänkta kostnader och minskad miljöpåverkan. Det vi kallar “modern och hållbar IT”

1. Börja med att sätta en hållbarhets-vision för företaget.

2. Inför servervirtualisering för att reducera antalet enheter och förbättra flexibiliteten.

3. Utöka virtualiseringen för att minska mängden enheter för nätverkslagring.

4. Använd en strategi för “Converged Infrastructure” för att konsolidera servrar och optimera besparingar.

5. Driv hög nyttjandegrad på färre antal system.

6. Konsolidera på större och kraftfullare servrar.

7. Eliminera redundanta system men behåll hög tillgänglighet och funktioner för återställning vid katastrof.

8. Identifiera och bygg bort “energitjuvar” genom att mäta och fördela ut kostnaden för energi där den uppstår.

9. Använd hierarkisk lagring för att minska behovet av onlinelagring.

10. Modernisera ditt datacenter med den senaste tekniken.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Lika viktigt som att färdigbyggda system kapar kostnader i införandet är det att se till helheten. Som ett brev på posten kommer driftskostnaden och här kan större besparingar göras. Ökad nyttjandegrad, enklare hantering och minskade energikostnader är ditt företags konkurrensfördel. Kontakta oss så hjälper vi dig till en smart affär med fokus på din affärsnytta.