Trots EUs Dataskyddsdirektiv duckar många företag för säkerhetskraven

EkonomiArtikel Reglerna som sätts upp av EUs Dataskyddsdirektiv kommer kräva en säkerhetsansvarig som är både expert på dataskydd och EU-regler. Trots behovet av en säkerhetsansvarig, kommer mindre än 50% av företagen att anställa en innan slutet av 2016.

EUs Dataskyddsdirektiv kräver hög skyddsnivå

Företagen kommer slutligen att inse behovet av en roll som enbart fokuserar på att säkerställa integriteten av data inom och utanför företaget. Huruvida företaget anställer en säkerhetsansvarig eller inkluderar detta som en arbetsuppgift för Informationsansvarig beror på företagets storlek, budget mm. Ansvarsområdet kommer dock att vara densamma.

Reglerna som sätts upp av EUs Dataskyddsdirektiv kommer kräva en hög skyddsnivå på data. Den roll som säkerhetsansvarig har kommer att vara avgörande för att säkerställa dataintegritet och efterlevnad av regler och förordningar i de länder där företaget data lagras. Säkerhetsansvariga måste vara experter på dataskydd och datasäkerhetsregler. Dessutom måste säkerhetsansvarig veta hur dessa skall implementeras för att ge ett effektivt skydd.

Alla företag kommer inte att vara förberedda för uppgiften. I en undersökning i finanssektorn, erkände 22,8% av de tillfrågade att de inte visste något om lagen, medan 50% sade att det inte planerade att se över sin säkerhetspolicy på grund av den nya förordningen.

Medvetenhet kring dataskydd kommer att bana väg för en stor förändring i företagens strategi mot cyberattacker. Vi kommer att se fler företag tar på sig rollen av “jägare” i stället för att “jagas”, i det att de kommer att börja använda sig av hot-intelligens och nästa generations säkerhetslösningar med anpassat försvar för att upptäcka intrång tidigare.

Läs mer om EUs Dataskyddsdirektiv och vilka krav de ställer på din organisation här.

  • Infographics
    The Road to Compliance: A Visual Guide to the EU Data Protection Law
    Läs mer >
  • Kontakta mig