Fördela kostnader för energiförbrukning – enda sättet till förändring?

AffärsutvecklingArtikel Med dramatiskt ökande energikostnader för drift och kylning av datacenter så måste företagsledningar hitta nya infallsvinklar för att skapa verklig förändring.

Ett starkt incitament till förändring är att tvingas ta ansvar. Om företagsledningar kan hitta sätt att fördela ut energikostnaderna där det uppstår så kan verkliga besparingsåtgärder genomföras.

I dessa tider av ekonomiska skiftningar, behöver företagen optimera sin effektivitet för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. IT måste uppfylla ledningens krav och tillhandahålla de verktyg som inte bara förbättrar flödet av information och kommunikation, utan också göra företagets processer och rutiner öppnare och effektivare. Inte minst när det gäller att minska på energikostnaderna.

Kostnaderna för energiförbrukning i ett datacenter använder upp en stor och växande andel av ett företags totala IT-budget. Gartner Group uppskattar att denna andel även kommer att öka till så mycket som 50% inom den närmaste femårsperioden. Det här ämnet kommer därför att bli allt viktigare ur ekonomisk synvinkel.

Även om IT-komponenter blir mer och mer effektiva och minskar energiförbrukningsnivåer för enskilda system, äts besparingarna upp igen av den ständigt ökande efterfrågan på lagring och serverkapacitet.

Alla ledande tillverkares system för lagring och servrar har funktioner för att mäta och fördela kostnader där dom uppstår. Sen är det upp till företagsledningen att fördela ut kostnaderna och genomföra relevanta besparingsåtgärder.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Det finns ingen anledning att investera i ny infrastruktur som inte minskar energikostnaderna i datahallen. För varje grad du kan höja temperaturen spar du upp till 6% på energiförbrukningen. Dessutom minskar oron för vad som händer om kylanläggningen skulle slås ut. Minskade energikostnader är ditt företags konkurrensfördel. Kontakta oss så hjälper vi dig till en smart affär med fokus på din affärsnytta.