Software Defined Storage hjälper företag kapa kostnaden för lagring i alla led

EkonomiArtikel I takt med att lagringsbehoven ökar har nya typer av hårdvarubaserade lagringslösningar tagit mark. Många företag står inför utmaningen att konsolidera gammal och ny lagringsteknologi där investeringen vida skjuter över behovet.

Software Defined Storage ROI

Mjukvarubaserad lagringsinfrastruktur gör det möjligt för företag att få ut mer av sina befintliga, nya eller framtida lagringssystem. Genom att implementera mjukvarubaserad lagring kan man återanvända befintlig lagring och system vilket drastiskt minskar kapitalkostnaden (CAPEX) i form av nya investeringar och driftskostnaden (OPEX ) när det gäller nyttjande, nertid och hantering av traditionella SAN.

Virtualiseringsmjukvara & kostnadseffektiv lagring

Möjligheterna att minska och hålla kostnaderna nere genom att virtualisera lagringen med mjukvara är många. En bra start är att förvandla en dyr oöverkomlig och segdragen lagringsinvestering, till ett besparingsprojekt från dag ett.

Med mjukvarubaserad lagring kan du dra full nytta av de diskresurser som redan är på plats innan du spenderar pengar på ytterligare kapacitet. I stället för att du t ex tvingas slita ut fungerande interna diskar från dina servrar för att ersätta dem med en ny SAN array, bygger du din första gemensam lagringspool av dessa interna enheter och andra direktanslutna lagringssystem som redan finns.

När det börjar bli dags att expandera, kan du investera i den utrustning som bäst passar dina behov och önskemål, och du behöver aldrig mer vara låst till någon modell eller märke.

I ett bredare perspektiv, minskar mjukvarubaserad lagring de investeringar som krävs för att ge redundans för dataskydd, kontinuitet och återställning. Du kan ställa in synkron spegling, snapshots och fjärreplikering mellan olika nivåer av lagring som annars inte skulle samverka.

Fundera på hur kostnadseffektivt det är att hålla viktiga data på en high-end array och replikera till en mellan- eller low-end-enhet för backup eller test. Jämför detta med konfigurationer som kräver identiska top-of-the line arrayer för att hantera din replikerade data.