Så attraherar du morgondagens stjärnor med hjälp av IT

AffärsutvecklingArtikel Dagens arbetsmarknad förändras snabbt och kontinuerligt. Företag som får alla befintliga verktyg att samverka, blir vinnare på framtidens arbetsmarknad. Ett verktyg som - rätt använt – kan bli en strategisk tillgång är IT. Läs mer om hur IT kan hjälpa företag att uppfattas som en attraktiv arbetsplats för morgondagens stjärnor.

De företag som går från ”good-to-great” kännetecknas oftast av att de attraherar den bästa arbetskraften. Det görs regelbundet undersökningar om vad som krävs av en arbetsgivare för att uppfattas som attraktiv. Högst upp på prioriteringslistan står nästan alltid variation, förnyelse och egen frihet.

En väl definierad och genomtänkt strategi inom viktiga IT-områden såsom Kommunikation, Mobilitet och Dokumenthantering är också en stor tillgång i arbetet med att attrahera rätt medarbetare. Dagens teknik möjliggör helt nya sätt att kommunicera såväl internt som med kunder. Office 365 med LYNC från Microsoft är exempel på ett modernt sätt att genomföra möten på – som dessutom sparar pengar åt företaget.

En annan viktig fråga för alla unga är att ha möjligheten att jobba mobilt. Telenor Mobility Report 2014 visar att andelen som upplever att mobil IT minskar stress – blir allt fler för varje år.

Bring-your-own-device-fenomenet (BYOD) är också något som kan omvandlas från att vara ett hot för företagen, till att bli en stor möjlighet och tillgång när det gäller att uppfattas som en modern arbetsplats där flexibilitet står högt upp på agendan. Att medarbetare känner starkt för sina egna IT-prylar vet vi sedan länge. Och att uppfattningen är utbredd att om man tillåts använda sina egna smarta telefoner, plattor och PC:s i jobbet så ökar motivation och produktivitet. En tydlig strategi för BYOD där säkerhet och avgränsningar tas upp men där fokus ligger på maximera tillgänglighet och produktivitet genom att tillåta användandet av egen IT – förstärker bilden av arbetsgivaren som modern och attraktiv.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Allt var bättre förr – eller? Att låta användaren själv bestämma över sin arbetsplats känns skrämmande. Men faktum är att alla initiativ, där man med hjälp av policys och guidelines skapar access för olika typer av användare ökar säkerheten, tillgängligheten och effektiviteten dramatiskt. Att användaren dessutom får använda sina favoritenheter och appar skapar arbetsglädje. Kontakta oss så hjälper vi dig skapa en attraktiv arbetsplats.

Image
BYODs uppdrag är att skapa en pålitlig plattform som adresserar kraven från användaren, IT-avdelningen och företaget. Vår guide ger dig de 8 stegen till en framgångsrik implementering av BYOD-arbetssättet.
  • Video
  • Ladda ner
    Checklista för en attraktiv arbetsplats

  • Kontakta mig