Nästa generations effektiva datacenter där Flash ingår

TeknikArtikel Mjukvarudefinierad lagring är en lagringstrend som har fått samma fokus som Flash. Tillsammans löser de hårdvaruberoendet och minskar komplexiteten.

Det moderna datacentret har idag mer prestanda, bättre bandbredd, mindre strömförbrukning och mindre behov av kyla och är enklare att hantera. Dock finns det en ful ankunge, och det är lagringsarrayerna som drar mycket ström, tar mycket yta, växer okontrollerat och är komplexa att managera.

Disklagring var revolutionerande i sin förmåga att kostnadseffektivt lagra större mängder data jämfört med tape. Trots införandet av flash, är fortfarande spinndiskar standard i serverarkitekturen.

I början var flash trots väsentliga prestandafördelar ett dyrt alternativ till spinndiskar. Förutom priset var kapaciteten lite mindre och man kunde inte lagra lika mycket som på spinndiskar. Dock har utvecklingen gått fort och Flash-lagring har nu kommit ner i en rimlig prisnivå och hastigheten har ökat dramatiskt. Flash utklassar dessutom spinndiskar vad gäller förbrukning av el och förhållandet är upp till 1:16.

Skillnaden mellan prestandan på spinndiskar och flashdiskar är dramatisk. En spinndisk snurrar maximalt med 15 000 varv per minut och kan uppnå någonstans mellan 180 – 200 IOPS (läs-/skrivningar per sekund). Flashdiskar erbjuder mellan 3 000 – 3 500 IOPS per enhet vilket ger en prestandafördel på över 94%.

Idag bör datacenter börja implementera Flashlagring, imorgon är det säkert att de kommer. För företag vars vinstmarginaler är beroende av tillgången och hastighet de kan erbjuda sina kunder, är flashlagringens prestanda en nödvändighet för att behålla sina kunder och öka tillväxten.

Mjukvarudefinierad lagring och All-Flash

Mjukvarudefinierad lagring flyttar funktioner som normalt återfinns i hårdvara till mjukvarulagret. Virtualisering av hårdvara innebär att IT-chefer kan göra sig av med inbyggd och ineffektiva redundans i hårdvarulagret. Oavsett tillverkare, kostnad eller teknik så kommer hårdvaran oundvikligen att fela. Med rätt mjukvarudefinierat tillvägagångssätt skulle dessa problem hanteras enklare så att användarna kan fortsätta med samma funktionalitet utan att märka något. Dessutom är mjukvarudefinierad lagring hårdvaruoberoende och kan fungera på alla typer av hårdvaruinstallationer.

Genom att anta en mjukvarudefinierad inställning till lagringsarkitektur, kan organisationen använda ett lagringsutrymme som spänner över alla sina lagringsnoder. Som ett resultat, skulle själva hårdvaran inte behöva vara stor eller komplex för att behålla höga nivåer av prestanda och hastighet. I stället för att bygga en traditionell lagringslösning utefter fårutspått behov av prestanda och datatillväxt, kan organisationer börja med ett litet antal servrar och flashbaserad lagring, och om det behövs, skala linjärt för att åstadkomma ett kostnadseffektivt, högpresterande datacenter.

Fyra omedelbara fördelar med All-Flash i datacentret

  • Betydande prestandaförbättring genom den snabbare flash-tekniken.
  • Hantera fler applikationer på samma hårdvara, på grund av prestandavinster.
  • SSD tar mindre plats i datacentret. Eftersom SSD är fysiskt mindre än spinndiskar kräver de mindre yta.
  • Minskad energiförbrukningen genom att SSD generera mindre värme än en spinndsik och kräver mindre energi för kylning.

 

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Med ett tänk kring mjukvarudefinierad lagring, snabbare hårdvara ökar du nyttjandegraden samtidigt som komplexiteten i hårdvaran elimineras. Detta ger färre felkällor på mindre antal enheter. “Egloo” helt enkelt! Kontakta oss så hjälper vi dig identifiera rätt lagringslösning utefter ditt behov.

 

  • VIDEO
    NetApp All Flash FAS

  • Kontakta mig