Minskade kostnader och ökad produktivitet genom mobilitet

EkonomiArtikelMobilitetSäkerhet Mobilitet ligger högt på dagordningen för företag eftersom mobilitet minskar kostnaderna samtidigt som anställda blir mer produktiva.

Vad är Mobilitet?

Mobilitet är användningen av företagets eller personalägda surfplattor och smarta telefoner på arbetsplatsen eller arbetsrelaterade uppgifter utanför kontoret – såsom hantering av e-post och tillgång till företagsdata via molnet.

Mobilitet är en megatrend och den är här för att stanna. Prognoser visar att mobila enheter i USA, Storbritannien, Brasilien, Kina, Tyskland och Indien kommer att växa till 405 miljoner 2016.

Fördelar med mobilitet
Kan Mobilitet bidra till att minska mina utgifter och öka produktiviteten? Ja, enligt olika studier i ämnet stämmer det. Här sammanställa vi några viktiga fördelar:

 

FUNKTION
FÖRDEL
VINST

Mobilitet
Använda enheten när du är på eller utanför kontoret.
Utöka digital kommunikation och användning till alla anställda, vilket leder till engagemang och aktivering.

Tillgänglighet
Använda enheten för att få information och uppdateringar direkt när du är mobil.
Bättre produktivitet då den anställd själv väljer att ta del av och läsa kritisk information i realtid.

Delning
Dela information med kunder eller kollegor.
Förbättrad kundservice, kunskapsöverföring och lärande.

Personliga enheter
Införande av BYOD så att de anställda kan använda sina egna surfplattor och smarta telefoner.
Sänkta kostnader, högre användning och bättre samarbete.

 

Tre  överväganden kring kostnader för Mobilitet

Det finns ett antal tillhörande övervägande kring kostnader för Mobilitet som ett resultat av att låta anställda använda sina egna och/eller företagets enheter – här tar vi upp tre.

1. Hanteringskostnader
Anställda som använder sina egna enheter kommer naturligtvis att minska investeringarna och företaget behöver skaffa färre surfplattor och smarta telefoner.

Kom ihåg att man måste ta höjd för dolda hanteringskostnader för surfplattor och smarta telefoner. Utgifter såsom programvarulicensiering, ökad nätverkstrafik och hanteringen av antalet mobila enheter kommer att växa. Rätt Mobile Device Management-lösning hjälper företaget att minska IT-personalens engagemang att driftsätta och hantera mobila enheter som möjliggör att anställda blir mer rörliga.

2. Kostnaden för säkerhet
Om anställda använder sina egna eller företagets smarta telefoner för att få tillgång till företagsdata måste man ha kontroll på att dessa enheter är säkra. Utan Enterprise Mobile Management blir det en omöjlig uppgift att sätta regler för hantering av företagsdata samtidigt som man måste se till att dessa regler efterlevs.

Enterprise Mobile Management hjälper till att upprätthålla säkerheten, minska ekonomiska risker och få kontroll på licenskostnaderna utan att tumma på användarupplevelsen. Har din organisation en säkerhetspolicy för mobilitet? Ladda ner vår guide Enkel Säkerhetspolicy för Mobila enheter.

3. App-kostnader
Mobilitet skapar nya möjligheter att öka produktiviteten. Är företagets befintliga programvaror anpassade för att fungera på surfplattor och smarta telefoner? Du behöver ta höjd för vidareutveckling av befintlig programvara eller införandet av nya appar.