Mobilitet hjälper företag anta utmaningarna och skapa affärsfördelar

AffärsutvecklingArtikelMobilitetSäkerhet Mobilitet är inte längre ett hett nytt verktyg som skapar utmaningar - Den mobila revolutionen är över och är en konkurrensfördel för många företag.

Affärsfördelar med Mobilitet
Mobila enheter så som surfplattor och smarta telefoner i kombination med spridningen av molnbaserade applikationer har inneburit att företag har börjat skörda frukterna av en rörlig organisation. Resultatet är en förbättrad intern samverkan, förbättrat engagemang hos medarbetarna, minskade kostnader och ökade intäkter.

Dessa fördelar är särskilt attraktiva eftersom företag inte nödvändigtvis måste göra stora investeringar för att vinna fördelar då de flesta redan har åtminstone en smart telefon och förmodligen också en surfplatta. Även företag som inte har anammat mobilitet har funnit att de anställda använder mobila enheter för att få jobbet gjort.

Fördelar som mobilitet skapar
Även om de flesta använder mobila enheter för att läsa e-post, kalender och samarbetsverktyg så finns det fler möjligheter till effektivisering med mobilitet. T ex effektiviseras den interna verksamheten genom bokningsverktyg, åtkomst till försäljningsinformation i realtid, registrering och hantering av kostnader och tid på resande fot, samarbeta med kunder, åtkomst till kundvårdsystem och sociala medieplattformar.

Många företag säger att mobilitet hjälper dem att fungera så som de alltid har velat, men tidigare inte kunnat på grund av kostnad eller komplexitet.

Mobilitet inte bara en dans på rosor
Även om företag har dragit nytta av mobilitet så har det också fört med sig en ny uppsättning utmaningar. De dolda kostnaderna för hantering och användning, säkring av kritisk företagsdata, kryptering av data som rör sig mellan enheten och servrar, samt kulturella frågor som när de anställda förväntas ta itu med bolagets problem på sin egen fritid, är bara några av de frågor som en mobil arbetsplats behöver brottas med.

Att se till att de anställda är medvetna om processer och rutiner kring användning av mobila enheter är också en utmaning man måste ta höjd för. Har din organisation en säkerhetspolicy för mobilitet? Ladda ner vår guide Enkel Säkerhetspolicy för Mobila enheter.

Mobila medarbetare är nöjda medarbetare
Kanske det största hindret för många företag är att omfamna den flexibilitet mobilitet ger till arbetsplatsen. Alla företag har sin egen unika uppsättning av utmaningar som måste tas hänsyn till när man anammar mobilitet som en katalysator för att effektivisera processer och produktiviteten.

Det är uppenbart att mobilitet inte bara förbättrar effektiviteten utan också ger gladare medarbetare och mindre störande IT-frågor. Medarbetarna har redan entusiastiskt anammat mobil teknik; Utmaningen för företagen är att hjälpa dem att använda den effektivt och säkert på arbetsplatsen.

Den mobila framtiden är här
Mobila verktyg och tjänster har spelat en avgörande roll i många företags utveckling. Affärssystem som en gång krävde ett team av IT-specialister att utveckla är nu en app som går att ladda ner.

Mobilitet har omformat hur IT köps, hanteras och levereras – vad allmänt kallas konsumering av IT. Eftersom kostnaderna för att skapa nya möjligheter fortsätter att falla och införandet av mobilitet fortsätter att öka, kan företag nu skapa nya konkurrensfördelar.