Ledningssystem ger tips och råd för Hållbar IT

AffärsutvecklingArtikel Swedish Standard Institute (SIS) har nyligen publicerat en ny standard som man kallar ”Ledningssystem för hållbar IT”. Egloo:s Redaktionen har läst den nya standarden och vi kan verkligen rekommendera den.

Vi har hittat massor med konkreta tips och råd för hur företag kan jobba effektivare och samtidigt minska sin miljöbelastning.

Ledningssystemet är fyllt med matnyttig information om hur IT kan underlätta för en organisation att verka mer effektivt. Till exempel hur man hittar nya mötesformer, vikten av genomtänkt logistik och hur man arbetar framgångsrikt med energistyrning.

Standarden, som heter SS 895400:2014, behandlar också på olika nivåer vikten av att ledningen äger frågan och att hela organisationen är involverad.

Sist men kanske allra viktigast så tar man upp frågan om att hitta bra mätmetoder för hållbarhetsstyrning av verksamheten.

Vi rekommenderar verkligen ett köp av SIS nya standard, Ledningssystem för hållbar IT.