I/O flaskhalsar skapar huvudvärk för latency-känsliga applikationer

TeknikArtikel Behovet av att öka prestandan på latency-känsliga applikationer ökar lavinartat. Samtidigt måste man öka arbetsbelastningen och antalet VM's per server för att maximera investeringen. Dessa I/O flaskhalsar skapar huvudvärk som är svår att bli av med.

Virtualisering ger de utlovade vinsterna men skapar nya utmaningar

De viktigaste skälen till virtualisering är att maximera investeringen genom ökad nyttjandegrad samt att isolera applikationer från hårdvaruförändringar och nertid. Vinsterna med virtualisering är många, inte minst vad gäller hantering, automation och tillgänglighet, men frågan är; får jag ut de vinster jag förväntade mig med virtualisering?

Vad är utmaningen?

En av utmaningarna med virtualisering är att alla arbetsbelastningar hanteras i en seriell process i I/O, vilket skapar flaskhalsar. Hypervisor, operativsystem och container-virtualisering hanterar I/O i en serie även om arbetsbelastning är planerade att köras parallellt över flera processorer. Detta gör att:

  • Fler servrar krävs för att sprida I/O belastning
  • Färre virtuella maskiner (VMS) per server
  • Appar körs långsammare på virtuella maskiner
  • Förväntade kostnadsreduktioner nås inte

Lösningen heter Parallell I/O

Parallell I/O-tekniken gör att dina x86-servrar till fullo utnyttjar sin parallella beräkningskraft och du får den nödvändiga I/O-funktionalitet som behövs för att driva dina krävande affärsapplikationer. Detta innebär att du kan dra nytta av dramatiskt högre produktivitet och göra stora besparingar genom serverkonsolidering.

Genom att processa I/O parallellt får du hävstångseffekten av flerkärniga processorsystem, vilket gör att du verkligen kan göra mer med mindre! Du frigöra den fulla kraften i dina multi-core-servrar och får den prestanda du betalat för samtidigt som du minskar kostnaderna.

Fördelar:

  • Långt färre servrar behövs
  • Appar körs många gånger snabbare, även när de har virtualiserats
  • Systemet reagera snabbare utan att lägga till ytterligare hårdvara
  • Högre konsolideringsgrad – fler VM’s per server
  • Kostnaderna minskar avsevärt, liksom komplexiteten