Utmana ditt datacenter och se hur du kan spara och effektivisera

EkonomiArtikel Idag finns förutsättningar att skapa ett modernt datacenter som klarar av att prioritera kostnadseffektivitet med högsta möjliga prestanda samtidigt som miljön skonas. Vårt verktyg ger dig en snabb koll på hur mycket besparingar du kan göra. Du får också direkt feedback på hur du kan öka effekten i ditt datacenter.

Med hjälp av vårt verktyg så får du snabbt en bra bild om hur mycket du kan spara och effektivisera. Du fyller bara i hur många servrar du har, om det är torn- eller rackservrar samt hur gamla dom är.

7 steg till Hållbar IT

Vårt verktyg ger dig svar inom de 7 viktigaste områdena där du kan spara och effektivisera i ditt datacenter.

Jämfört med din befintliga infrastruktur får du feedback på hur många virtualiserade servrar du behöver investera i för att få samma belastning.

Du får veta hur stor den potentiella besparingen för managering och hantering av servrarna är och hur stor prestandaökning som den nya generationens servrar möjliggör.

Färre och modernare enheter betyder kostnadsbesparing och du ser här hur stor procentdel du kan spara per år för energi och kylning.

Tack vare en modern virtualiserad miljö skapas förutsättningar för minskade licens- och supportkostnader och du får här se hur stor procentandel du kan spara per år.

När det gäller den så viktiga frågan om hur mycket koldioxid ett datacenter släpper ut så får du här kunskap om hur stor procentandel du kan minska dina CO2-utsläpp med när du har en modern plattform.

Till höger hittar du vårt verktyg.

Välkommen att testa!

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Virtualisering har verkligen hjälpt till att öka nyttjandegraden, men det finns mer att göra! Det är dags att ta virtualisering till nästa nivå genom att automatisera hanteringen och låta användarna själva öka och minska tillgången till resurser utefter sitt behov. Genom smarta lösningar ökar man nyttjandegraden än mer samtidigt som hanteringen förenklas och säkerheten ökar. Kontakta oss så hjälper vi dig identifiera nya smarta möjligheter som skapar en bättre ROI.