Hur skyddar man fysiska, virtuella och molnbaserade servrar samtidigt som man ökar ROIn?

TeknikArtikelSäkerhetVirtualisering Med virtualisering upplever många en utmaning med både hantering och kostnad för att skydda sina virtuella maskiner utan att tumma på prestandan. Hotbilden minskar inte och kraven på säkerhet ökar dramatiskt.

Maximera investeringen av virtualisering med rätt säkerhetslösning

Många företag ligger steget efter. Man använder traditionella dyra och prestandakrävande säkerhetslösningar för att hantera säkerheten av sin virtualiserade miljö.

Det behövs ett nytt sätt att tänka för att maximera investeringen av virtualisering. Det krävs säkerhetsprodukter som är byggda för virtualsering samtidigt som man fokuserar på affärsvärdet vid val av säkerhetslösningar som kan hjälpa till att öka ROIn. Ju mer servrar man kan få ut av en virtuell server desto bättre blir ROIn.

Agentlös säkerhetslösning

Istället för att ha en säkerhetslösning installerad på varje virtuell maskins operativsystem behövs endast en säkerhetslösning installerad som hanterar alla virtuella maskiner och deras operativsystem. Detta frigör resurser på den fysiska servern som istället kan användas för fler virtuella instanser och maximerar investeringen av virtualisering.

Med agentlös säkerhetslösning kan företag mer än dubbla antalet virtuella maskiner. Detta skapar en enorm besparing och hjälper organisationer nå uppsatta ROI mål.

Virtual Desktop Infrastructure

För klientvirtualisering är konsolideringskravet ännu högre än vad som gäller för servervirtualisering. Genom agentlös säkerhet får du ut mer prestandan och antalet användare per server ökar dramatiskt.

Man kan också implementera säkerhet närmare informationen än vad som var möjligt med vanliga fysiska klienter.

Virtuell Patchning

Hundratals sårbarheter upptäcks varje månad och att hålla systemen uppdaterade med de senaste patcharna är både tidskrävande och dyrt. Ofta uppstår också fel och ibland är det helt enkelt en omöjlig uppgift. Lösningar för virtuell patchning ger ett omedelbart skydd och förhindrar dyrbara uppgraderingar samtidigt som risken för kostnader i samband med dataläckor minskar. Skyddet hjälper också till att förlänga livslängden på legacy-system.

Med virtuell patchning minskar också kraven på dyra supportnivåer där tid ges för att hantera patchning kvartalsvis på normal arbetstid.

Regelkrav

Efterlevnad av regelkrav är affärskritiskt och en stor drivkraft hos många organisationer. Man behöver ligga steget före och ha kontroll, inte upptäcka sårbarheter vid en audit. Säkerhetslösningar byggda för virtualisering hjälper dig uppnå de krav som ställs vad gäller PCI DSS, HIPAA, NIST, SAS 70 och många andra standarder.

Från att hantera hot till att leverera säkra virtuella miljöer som möjliggör tillväxt

Det uppstår ungefär 7 nya sårbarheter varje arbetsdag 365 dagar om året. Nästan hälften av alla attacker mot Microsofts mjukvara anses vara kritiska.

Det krävs att man fokuserar på säkerhet i den virtuella miljön, annars ligger man steget efter. Och med tanke på dagens hotbild är det inte där man vill vara. Hoten minskar inte så kraven på säkerhet i den virtualiserade miljön ökar.

Om informationssäkerhet kan leverera säkra virtuella miljöer till organisationen går man från att vara en kostnad till en affärspartner som möjliggör tillväxt i form av expansion inom nya områden, utrullning av nya appar och lansering av nya erbjudanden.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Virtualisering har verkligen hjälpt till att öka nyttjandegraden, men det finns mer att göra! Genom smarta lösningar ökar man nyttjandegraden än mer samtidigt som hanteringen förenklas och säkerheten ökar. Kontakta oss så hjälper vi dig identifiera nya smarta möjligheter som skapar en bättre ROI.

  • Video
  • Ladda ner
    Trend Micro Deept Security Datablad

    Trend Micro Agentless Security for VMware Virtual Data Centers and Cloud

    Trend Micro Maintaining Vulnerable Servers

  • Kontakta mig