Flash-baserade lagringslösningar avslöjar kopplingen mellan lagringsprestanda och affärsresultatet

EkonomiArtikel Konkurrensen är stentuff och det är tydligt att affärsresultatet hänger ihop med de blixtsnabba beslut som fattas utefter den information man har tillgång till.

Lagring är den största flaskhalsen i dagens infrastruktur. Detta hämmar den dagliga verksamheten och hindrar förnyelse och tillväxt.

I dagens IT-laddade affärsklimat kan traditionella spinndiskar inte läsa och skriva tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med växande transaktionsvolymer och arbetsbelastning. Väntetiderna blir längre, servicen trögare och risken för missnöjda kunder blir ett oundvikligt resultat.

En förlorad intäkt är inte den enda skada hårt belastad lagring kan ställa till med. Beslutsfattande kan också drabbas. Idag har företag mer och mer information att ta beslut på medan tiden för beslut bara blir mindre och mindre. I takt med att diskbaserad lagring växer begränsas tillväxten, komplexiteten ökar och effektiviteten uteblir.

Ny teknologi i form av Flash-baserade lagringslösningar påskyndar tillväxten och levererar bättre affärsresultat med hjälp av extrem lagringsprestanda. Många företagsledare vet inte att lagringen har en stark koppling till affärsresultatet.

Flash-baserade lagringssystem befriar företag från begränsningar traditionell lagring medför. Baserat på halvledar-kiselskivor istället för spinndiskar, minskar flash latensen och ökar processorhastigheten dramatiskt.

Den enorma prestandaökning som flash ger, möjliggör snabbare hantering av batchjobb (t ex löner och fakturering) som diskbaserad lagring ofta har mycket problem med. Beslutsfattare får också blixtsnabbt tillgång till information som snabbar upp affärskritiska beslut baserat på mer intelligent data.

Slutligen bryter Flash-baserad lagring ner onödiga hinder för tillväxt och innovation som diskbaserade system medför. Flash skapar också nya affärsmöjligheter genom att skala längre och snabbare än spinndiskar.

  • VIDEO
    NetApp All Flash FAS

  • Kontakta mig