Bring-Your-Own-Device-fenomenet är här för att stanna

TeknikGuide BYODs uppdrag är att skapa en pålitlig plattform som adresserar kraven från användaren, IT-avdelningen och företaget. Vår guide ger dig de 8 stegen till en framgångsrik implementering av BYOD-arbetssättet.

Kraven från dagens användare är att man skall kunna jobba mobilt. Men mobilitet introducerar risker, kostnader och användarutmaningar som traditionell IT inte är byggd för. BYOD gör det möjligt för användare att:

• Alltid ha tillgång till sina appar och dokument
• Skydda sin information
• Bevara användarupplevelsen och integriteten
• Nyttja senaste enheterna och OS

Detta är mobil IT. Mobil IT kräver nya strategier, kunskap och plattformar då det är användarstyrt, tvärfunktionellt, och används som en konsumentprodukt.

3 områden som BYOD behöver adressera

1. Slutanvändartjänster för säker hantering av e-post, appar, dokument, och webb. Dessa tjänster skall direkt kunna nås av slutanvändare från sina enheter.
2. Säker åtkomst till företaget resurser som Exchange, appar och webbservrar och SharePoint.
3. Självbetjäningsportal för Policy-, konfiguration- och supporthantering skapar tillgänglighet och hjälper användare få tillgång till mobila appar, dokument, och resurser var som helst när som helst.

Vår guide ”8 steg till en framgångsrik implementering av Bring-Your-Own-Device-arbetssättet” tar er igenom hur ni förbereder organisationen, bygger processerna, rullar ut projektet samt säkerställer ett projekt som håller i längden.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Allt var bättre förr – eller? Att låta användaren själv bestämma över sin arbetsplats känns skrämmande. Men faktum är att alla initiativ, där man med hjälp av policys och guidelines skapar access för olika typer av användare ökar säkerheten, tillgängligheten och effektiviteten dramatiskt. Att användaren dessutom får använda sina favoritenheter och appar skapar arbetsglädje. Kontakta oss så hjälper vi dig skapa en attraktiv arbetsplats.

Språk:
Svenska
Dokument typ:
Guide