Affärsnytta med affärscentrerat Datacenter

EkonomiArtikel Information är varje företags största konkurrensfördel och den måste vara tillgängliga för användning dygnet runt. Informationen behöver ett datacenter som är ryggraden för all infrastruktur. Det är viktigt att infrastrukturen är installerad och optimerad för ditt företags affärsnytta.

Affärsbehov – ett smart sätt att börja

Det behövs ett sätt att hantera situationen där prestandabehovet ökar, applikationer blir snabbare och snabbare, datamängden växer snabbt, allt blir större, budgeten minskar och färre resurser finns tillgänglig. Normalt hanteras situation med att man försöker lösa den med hjälp av teknik och ofta kommer verksamhetens behov i steg två. Lösningen är att inte börja med tekniken utan istället titta på affärsbehovet.

Unik för varje företag

Inget företag har samma behov och därför finns det inget recept som kan användas för alla. Detta skapar ett behov av produkter och tjänster som enkelt kan anpassas utefter varje företags unika affärsbehov och vad verksamheten behöver för att nå uppsatta mål.

Kenneth Steinholtz
Affärsutvecklare
+46 (8) 580 801 30

Kenneth Steinholtz

Visst är det häftigt med nya funktioner, men är det alltid till nytta? Hur många gånger har man inte köpt något som man sen får kasta ut? Med “Proof-Of-Concept” tjänster har våra kunder identifierat hinder och möjligheter med införande av ny teknik tidigt i projekten. Desto snabbare man kan trycka på start eller stopp ju mindre affärsrisk skapas. Kontakta oss så berättar vi mer om våra effektiva POC:ar.