3 lagrings-utmaningar som ligger högt upp på IT-chefens agenda

AffärsutvecklingArtikel Många IT-avdelningar brottas med den exponentiella tillväxten av data samtidigt som dagens applikationer kräver snabbare tillgång till den lagrade informationen.

Lagringsinfrastruktur mitt i en förändring

Kraven som ställs på IT utgår alltid utifrån användaren och verksamhetens behov. För att möta kraven använder företaget ett gäng appar som utgör grunden för IT-driften. Appar genererar och hanterar data, och data är idag den absolut viktigaste källan för att ta framgångsrika beslut.

Utvecklingen på lagringssidan vad gäller kapacitet hänger inte med den årliga tillväxten av serverprestanda som dagens moderna appar kräver. Detta gör att IT-avdelningen idag har ett lapptäcke av lagringssystem för att hantera kraven från gamla och nya applikationer.

3 lagringsutmaningar som ligger högt upp på IT-chefens agenda

  1. Behov av mer kapacitet på grund av den exponentiella tillväxten av data. Företagen brottas med behovet av att lagra mer och mer data varje dag utan att tömma IT-budgeten.
  2. Drift av många kompatibla enheter och system. Även om många av dagens lösningar lovar single-pane-of-glass och kompatibilitet så adderar de mer komplexitet genom olika managementverktyg för varje system.
  3. Hantering av silos av lagring. Många företag har implementerat direkt-, nätverks- och SAN-ansluten lagring som inte kan dela kapacitet eller manageringsverktyg.

De vanligaste infrastruktursatsningarna

För att möta de utmaningar som ökade datamängder skapar gör företag stora investeringar i infrastrukturprojekt, både vad gäller lösningar men också tid. De vanligaste infrastruktursatsningarna idag är;

  • Addera snabbare och/eller flash-lagring för att tillmötesgå behovet av snabbare applikationsprestanda.
  • Förbättra tillgången till appar och data genom bättre kontinuitet i verksamheten och införande av en katastrofplan.
  • Hitta ett sätt att hantera den exploderande datatillväxten kostnadseffektivt.
  • Förbättra lagringsprestandan och effektiviteten samtidigt som man minskar på kostnaderna.