LÄSVÄRT
Återvinningsprocessen

 

Processen

 

Miljövänlig återvinning

Vi skrotar din gamla utrustning på ett miljövänligt sätt och ser till att separera miljöfarligt avfall.

Vad vi återvinner

 PC
Monitor
Server
Nätverksutrustning
UPS
Surfplattor
Smartphone
Skrivare
Kopiatorer
Övrigt

Destruktionsintyg

Du får en rapport på destruerad data ner på serienummernivå i kombination med en miljörapport på hur mycket återvunnet material projektet resulterat i.  Med vår hjälp bidrar du internt till ditt företags miljöredovisning.

Hyra säkerhetsskåp

Vi tillhandahåller lås- och rullbara säkerhetsskåp anpassade för transporter av IT-utrustning.

Hyra Stålbur

Vi tillhandahåller stålburar som du fyller med den IT-utrustning som ska kasseras.

Diskradering degausser

T ex backupband eller hårddiskar utsätts för ett fluktuerande magnetfält som genereras av en degausser. Detta nollställer mediet och all sparad information förvinner.

Diskradering Blancco

Med Blanccos programvara säkerställer vi att all information på dina enheter dataraderas korrekt och ger dig en raderingsrapport som bevis på att dataraderingen är utförd.

Art nr registrering

Vi ger er kontroll på ert företags assethantering genom att  registrerar och upprättar en inventarielista av inkomna produkter.

Emballering/packning

Vår personal avlastar er organsisation med att emballera och packa utrustningen på plats hos er innan utrustningen skickas till vårt logistikcenter.

Emballering/packning på platsen

Vi emballerar och packar utrustningen på plats för att avlasta er organisation.

Avveckling/nedmontering på platsen

Våra kunniga certifierade specialister nedmonterar och avvecklar utrustningen på plats hos er.

Miljövänlig återanvändning

Vi köper tillbaka din gamla utrustning, gör en rekonditionering och återförsäljer den på marknaden.